Har Du mottagit ett formellt brev och förstår inte innehållet? LC Consulting hjälper dig på ditt eget språk. Vi har kapacitet att översätta brev, dokument, m.m. från engelska, spanska, svenska och andra skandinaviska språk till portugisiska. Dokumenten kan mailas eller skickas till oss och vi svarar i det format som Du behöver. På kundens begäran kan vi agera som översättare, tolk och rådgivare vid behov. Denna tjänst kan tillhandahållas som en enda tjänst, eller vara en del av ett avtal med andra tjänster. Ring oss för mer information.